Povlaštene karte

DSCF3839Povlaštena i mjesečna karta može se izdati za parkiranje osobnih automobila i lakih dostavnih vozila kategorijama korisnika propisanih Člankom 15. Službenih novina PGŽ, br. 23/2011. Povlaštena karta se može izdati i za parkiranje motocikala na parkirališnim mjestima koja su posebno označena za motocikle.

Povlaštena i mjesečna karta ne može se izdati za javna parkirališta u zoni „0“

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba koja:

– ima prebivalište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a RH o adresi stanovanja

– ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba – strani državljanin koji:

– ima boravište na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje uvjerenjem MUP-a RH, te preslikom radne dozvole

–  ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu, što dokazuje ugovorom i prometnom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba, odnosno fizička osoba (obrtnik) koja:

– koristi poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje ugovorom o zakupu, odnosno izvatkom iz zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora

– ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom

– ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o lizingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

Osobama iz stavka 5, koje obavljaju djelatnost na području Opatija – Volosko, povlaštena karta može se izdati za parkirališta na području gdje se obavlja djelatnost.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna, odnosno fizička osoba koja:

– obavlja djelatnost iznajmljivanja apartmana na području na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje Rješenjem Ureda za Turizam izdano za svaki pojedini apartman te, koja je uplatila davanja koja proizlaze iz obavljanja djelatnosti (boravišna pristojba, Porezi) što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave, te potvrdom Grada Opatije.

Osobama iz stavka 6, koje obavljaju djelatnosti na području Opatija – Volosko, povlaštena karta može se izdati na području gdje se obavlja djelatnost.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu kartu ima fizička osoba – zaposlenik koja:

– je zaposlenja u tvrtki koja obavlja djelatnost na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje radnom knjižicom ili uvjerenjem tvrtke

– ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem lizinga, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

Osobama iz stavka 7, može se izdati povlaštena karta samo za zonu „4“ i za parkirališta u području Opatija – Volosko: Črnikovica i plato Črnikovica.

Pravo na povlaštenu i mjesečnu parkirnu kartu ima fizička osoba – vlasnik nekretnine:

– s adresom na području Grada Opatije na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga

– ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem lizinga, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom

– koja je uplatila davanja koja proizlaze iz vlasništva nad nekretninom (boravišna pristojba, porez na kuće za odmor, komunalna naknada), što dokazuje potvrdom Turističke zajednice Grada Opatije, potvrdom Porezne uprave, te potvrdom Grada Opatije

Osobama iz stavka 8, može se izdati povlaštena karta samo za zonu „2“ i parkirališta Opatija – Volosko: Črnikovica i plato Črnikovica

9) Fizičkoj osobi iz stavka 3., 4., 7. I 8., može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 5. I 6., mogu se izdati najviše tri povlaštene karte

Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 3.-8., dužne su početkom svake kalendarske godine dostaviti isprave kojima dokoazuju pravo na povlaštenu kartu.

Comments are closed