Reklamacije

DSCF3837REKLAMACIJE I NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA

Prigovori se podnose isključivo u pisanom obliku na jedan od slijedećih načina:

1. ispunjavanje obrasca „prigovora“ u uredu

2. e-mail porukom na –  liburnija.parking (at) ri.t-com.hr

3. fax porukom na broj +385 51 271 198

Comments are closed